ტრენინგები

კარიერული ტრენინგი - უმოკლესი გზა კარიერული წარმატებისკენ!

ტრენინგი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

  • თვითშემეცნება და SWOT ანალიზი
  • კარიერული პრიორიტეტების ანალიზი და პროფილის შედგენა
  • სამსახურის ძებნის სტრატეგიები
  • სამუშაო აღწერილობის ინტერპრეტაცია
  • ეფექტური რეზიუმეს შედგენის 10 წესი
  • წარმატებული გასაუბრების ფორმულა ანუ როგორ "გავყიდოთ" საკუთარი თავი
  • როგორ ავიმაღლოთ თავდაჯერებულობა და გამოვიყენოთ სხეულის ენა