კარიერული ტრენინგები

კარიერული ტრენინგები არის უმოკლესი გზა წარმატებისაკენ! ტრენინგი დაფუძნებულია უახლოეს კვლევებზე კარიერული განვითარების დარგში და შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

- თვითშემეცნება და SWOT ანალიზი
- კარიერის ანალიზი და პრიორიტეტების მიხედვით პროფილირება
- სამსახურის ძიების სტრატეგიები
- სამუშაო აღწერილობის ინტერპრეტაცია
- ეფექტური რეზიუმეს შედგენის ძირითადი წესები
- ფორმულა თუ როგორ „გავყიდოთ“ საკუთარი თავი
- როგორ ავიმაღლოთ თავდაჯერებულობა და გამოვიყენოთ „სხეულის ენა“ ჩვენს სასარგებლოდ

ტრენინგები ხელმისაწვდომია ყველასათვის, ვისაც სურს გაზარდოს შანსი იმუშაოს სასურველ პოზიციზე თუ სფეროში.